Welkom op DogsportsInternational.com! Het organisatieteam van Dogsports.nl zet zich graag in voor meer internationale wedstrijden. Naast dat het natuurlijk erg leuk is om wedstrijden te lopen tegen buitenlandse lopers, is het zeker ook leerzaam. Alleen de top van de top schrijft zich in voor deze wedstrijden. Dogsports.nl maakt dit ook toegankelijk voor jou: als licentiehouder van Dogsports.nl kun ook jij nu strijden op internationaal niveau!

Kijk snel verder op deze site. In het menu onder Evenementen zie je welke internationale evenementen nu gepland staan.

Kijk ook eens op Dogsports.nl.

Veel plezier!

Let op: deze site wordt automatisch vertaald naar de talen in het keuzemenu. Hierop hebben wij geen invloed.